Η Π.Ο.Α.Σ σας καλωσορίζει στην Ιστοσελίδα της και ευελπιστεί ότι θα την αντικρύσετε με την δέουσα προσοχή και κατανόηση.
 
Οραματιζόμαστε ότι η δημιουργία της ιστοσελίδας θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους επισκέπτες της να πληροφορηθούν για όλα όσα αφορούν την Ομοσπονδία μας, εργασιακά και Κοινωνικά θέματα, καθώς και τους στόχους και επιδιώξεις μας οι οποίοι έχουν μεν ως κύριο άξονα των δραστηριοτήτων της τα εργασιακά θέματα τα οποία όμως αναμφίβολα επηρεάζουν και την Κοινωνία.
 
Η νέα μορφή επικοινωνίας που εγκαθιδρύουμε με την δημιουργία της Ιστοσελίδας μας θα δώσει στην Π.Ο.Α.Σ την δυνατότητα να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το ευρύτερο κοινό και να γίνεται δέκτης των απόψεων αλλά και εισηγήσεων του ευρύτερου κοινού ώστε να εγκαθιδρυθεί μια αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας για το καλό όλων.
 
Από την Γραμματεία της Π.Ο.Α.Σ
 
 
 

 Welcome!

 The Pancyprian Federation of Independent Trade Unions (PFITU) welcomes you to its new website. We hope that you will appreciate our effort and you will make good and responsible use of the information provided herein.


Our vision is that the creation of this website will give the chance to its visitors to get informed on all issues concerning our Federation, other social and employment issues, as well as our goals and objectives, which evolve around the employment sector but affect society in general as well.


This new portal of communication we establish by creating our website will hopefully provide PFITU the means for a continuous and better communication with the public and will allow us to receive comments and suggestions, which will, in turn, lead to the establishment of a strong bond of cooperation, in the name of progress and common good.

 

 The PFITU Secretary

 

Saturday the 24th. Design by lyartco EMAIL US Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©